ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОМПИ PEDROLLO

Ние предлагаме проектиране, доставка и изграждане помпи и помпени станции свързани с битовото и промишлено водоснабдяване.

2 CP
Дебит до 400 l/min. (24 m³/h)
Напор до 112 м.

3-4 CP
Дебит до 130 l/min (7.8 m³/h)
Напор до 50 м.

3-4 CR
Дебит до 120 l/min (7.2 m³/h)
Напор до 50 м.

 4 BLOCK
Дебит до 150 l/min. (9 m³/h)
Напор до 135 м.

 ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА  ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА     ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА   ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА 
       

4 SK
Дебит до 50 l/min (3.0 m³/h)
Напор до 68 м.

4 SR
Дебит до 375 l/min. (22.5 m³/h)
Напор до 525 м

6SR
Дебит до 1000 l/min. (60 m³/h)
Напор до 390 м.

AL-RED
Дебит 160 l/min. (9.6 m³/h)
Напор до 23 м.

  ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА    ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА   ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА   ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА 
     

 

 BETTY
Дебит до 50 l/min. (3 m³/h)
Напор до 70 м.

Bz помпи с бронзов корпус

CP , PQ , PK
Дебит до 90 l/min. (5.4 m³/h)
Напор до 55 м.

CK
Дебит до 50 l/min (3 m³/h)
Напор до 51 м.

CKR
Дебит до 50 l/min (3 m³/h)
Напор до 54 м.

  ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА     ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА   ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА     ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА

CP
Дебит до 160 l/min (9.6 m³/h)
Напор до 58 м.

CP DIN
Дебит до 250 l/min (15 m³/h)
Напор до 57 м.

CP 220
Дебит до 900 l/min (54 m³/h)
Напор до 75 м.

D
Дебит до 400 l/min. (24 m³/h)
Напор до 27 м.

 ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА      ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА    ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА    ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА
       

DC
Дебит до 400 l/min. (24 m³/h)
Напор до 27 m

F
Дебит до 6000 l/min. (360 m³/h)
Напор до 95 м.

 HF HIGH
Дебит до 1800 l/min (108 m³/h)
Напор до 24.5 m.

HF MEDIUM
Дебит до 600 l/min (36 m³/h)
Напор до 39 м.

   ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА  ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА    ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА    ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА

JCR
Дебит до 80 l/min (4.8 m³/h)
Напор до 72 м.

JDW

Дебит до 3600 л/час

JSW 1

Дебит до 50 l/min (3 m³/h)
Напор до 47 м.

JSW 2

Дебит до 80 l/min (4.8 m³/h)
Напор до 70 м.

ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА      

JSW3

Дебит до 160 l/min. (9.6 m³/h)
Напор до 96 м.

MC двуканална

Дебит до 800 l/min (48 m³/h)
Напор до 15 m

MC едноканална

Дебит до 1600 l/min (96 m³/h)
Напор до 24 m

MC двуканална

Дебит до 800 l/min (48 m³/h)
Напор до 15 м.

       

MC - 1 двуканална

Дебит до 800 l/min. (48 m³/h)
Напор до 15 m

NF

Дебит до 1200 l/min (72 m³/h)
Напор до 22.5 м.

NGA

Дебит до 350 l/min (21 m³/h)
Напор до 20 м.

PK

Дебит до 90 l/m (5.4 m³/h)
Напор до 100 м.

       

PKS

Дебит до 50 l/min.(3 m³/h)
Напор до 70 м.

PLURIJET

Дебит до 200 l/min (12 m³/h)
Напор до 120 м.

PMC

Дебит до 1600 l/min (96 m³/h)
Напор до 24 m

PQ 3000

Дебит до 50 l/min (3 m³/h)
Напор до 180 м

       

PQ

Дебит до 90 l/min. (5.4 m³/h)
Напор до 100 м.

PQA

Дебит до 50 l/min (3 m³/h)
Напор до 90 м.

PRO-NGA

Дебит до 350 l/min. (21 m³/h)
Напор до 20 м.

PV

Дебит до 10 l/min (0.6 m³/h)
Напор до 42 м.

       

PVXS

Дебит до 1200 l/min (72 m³/h)
Напор до 16 m

RX

Дебит до 300 l/min. (18 m³/h)
Напор до 23 м.

RX VORTEX

Дебит до 450 l/min. (27 m³/h)
Напор до 14.5 м.

SUMO 2

Дебит до 80 l/min. (4.8 m³/h)
Напор до 105 м.

       

SUMO 4

Дебит до 120 l/min. (7.2 m³/h)
Напор до 105 м.

TOP

Дебит до 400 l/min. (24 m³/h)
Напор до 14.5 м.

TOP FLOOR

Дебит до 220 l/min. (13.2 m³/h)
Напор до 9 м.

TOP VORTEX

Дебит до 180 l/min. (10.8 m³/h)
Напор до 7 м.

       

TOP MULTI 2

Дебит до 80 l/min (4.8 m³/h)
Напор до 38 m

VL 2

Дебит до 80 l/min. (4.8 m³/h)
Напор до 105 м.

VL4

Дебит до 120 l/min. (7.2 m³/h)
Напор до 105м.

VLE 2

Дебит до 80 l/min.(4.8 m³/h)
Напор до 105 м.

       

VLE 4

Дебит до 120 l/min. (7.2 m³/h)
Напор до 105 м.

VX

Дебит до 500 l/min (30 m³/h)
Напор до 15 м

VXC

Дебит до 1200 l/min (72 m³/h)
Напор до 16 m

VXC

Дебит до 500 l/min (30 m³/h)
Напор до 15 m

       

VX 1

Дебит до 400 l/min (24 m³/h)
Напор до 10 m

ZD

Дебит до 300 l/min. (18 m³/h)
Напор до 14 м

ZX

Дебит до 300 l/min (18 m³/h)
Напор до 10 м

ПОМРЕНО - ХИДРОФОРНИ ГРУПИ
       
     

SAR

автоматични станции за съхранение
и изпомпване на отпадъчните води

     
ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГА