Ново

Компенсиран капкообразувател NAVIA


Код на продукта: NAVIA
Производител: AZUD
л/ч.

Описание

Компенсирания капкообразувател,подходящ  за използване при големи наклони и дълги редове на поливните системи. Подходящ за напояване на дървесни култури, оранжерии, хидропонно напояване , лозя, овощни градини, разсадници и паркови насаждения. Компенсирания капкообразувател намира приложение и при системи с променливо налягане.Само с последните новости в технологиите инжектирането се постига по същия капкомер комбиниран с широка гама от самостоятелно комбиниране на най-добрия коефицент на вариация, която осигурява голяма еднородност на прилагане на вода и торове за всяко растение,което прави изгодна всяка система за напояване.

Работи в широка гама от налягания, което позволява увеличаване на ползите от капково напояване, оптимизиране на разходите. Дизайнът опростява монтажа, благодарение на своята широка гама от самостоятелно компенсиране и точност, дори в наклонен терен.

Неговата точност позволява спестяване на тор за напояване от самото начало, с максимална печалба и се препоръчва особено за по-кратки инпулсни напоявания и  хидропоника.

Дизайнът му позволява монтаж на различни разстояния, в зависимост от конкретните нужди на културата.Конпенсирания капкообразувател  има максимална здравина и UV защитен.