тръбно-ролкови поливни системи


Код на продукта: 6792211

Описание

Голям избор на модели.За повече информация се обадете на посочените телефони.

Този тип дъждовални машини са с висока степен на механизация на поливния процес. При тях цялото крило или разпръсквач се премества механизирано, а изключването на поливния процес е автоматизирано.

Чрез регулиране на скоростта на движение на разпръсквача/крилото могат да се подават различни поливни норми в съответствие с биологичните потребности на отглежданата култура, почвения тип, фазата на развитие и други.Задвижването на барабана при стандартно оборудваните машини става по хидравличен път, като част от водата, която постъпва от напорната мрежа, се отклонява през хидромотор, който посредством редуктор (обикновено  до 6 скорости) задвижва барабана.

Използват се най-често за големи площи (100 – 2000 дка) за напояване на царевица, картофи, зеленчуци, люцерна и други, но има и по-малки модели, които намират приложение за напояването на спортни терени.